Het is tijd voor een nieuwe weg...

…maar je weet nog niet waar die ligt. Er moet iets veranderen en de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij jou. Vraag je dan allereerst af wat jouw intentie is, op dit moment. Wil je alleen anderen overtuigen van jouw visie? Bel mij dan niet. Of hoop je op werkelijke verbinding tussen jou en je mensen? Bel dan maar wel.

Hoe werkt het?

Stel het loopt het gewoon niet meer zo lekker, zakelijk gezien. Er moet iets de wereld in, maar je weet diep van binnen dat er meer nodig is dan ‘even de dingen op een rij zetten’, of een mooie nieuwe folder.

Besef je, onuitgesproken, dat ‘communicatie’ in wezen over verbinding gaat? En dat het daar tijd voor is, in jouw leven, in jouw bedrijf, in jouw werk?

Dan kunnen we samen verder.

Als je met mij in zee gaat, stel je je open voor de vragen die er werkelijk toe doen – in de situatie waar jij je momenteel in bevindt. Vanuit de milde ‘gestrengheid’ van de kloosterlijke, benedictijnse spiritualiteit kijk ik met jou naar wat voorligt. Daarin breng ik mee: mijn ervaring als proces- en retraitebegeleider, schrijver en spreker.

Wat is leiderschap?

Ik zou hier iets kunnen zeggen over de woorden zingeving en leiderschap, maar het zijn riskante woorden geworden. Het is makkelijk om ze te gebruiken; ze verkopen goed momenteel. Veel moeilijker is het om de kracht van een eeuwenoude spiritualiteit letterlijk toe te laten in je lijf en in je werk. Als dat lukt, komen zin en leiderschap er gratis achteraan; zij zijn niet meer dan het gevolg van stevige geestelijke arbeid. Dat is waarom ik overtuigd ben van de kracht van Benedictus’ Regel voor Monniken. Alles wat we nodig hebben staan erin, je moet het alleen vertalen naar vandaag. Om precies te zijn: naar jouw situatie. Met die vertaalslag help ik je.

 

De processen waarbij ik betrokken ben beginnen met een ronde ‘naar binnen kijken’. We kijken eerst naar wat er tot nu toe al gebeurd is, wat er speelt binnen de groep mensen waar het om gaat. We gaan op zoek naar wat de vraag achter de vragen is. Van daaruit stellen we samen een plan op. In alle openheid volgen daarop één of meerdere bijeenkomsten met betrokkenen, waarbij in een veilige setting het open gesprek kan plaats vinden.

Ik breng momenten van stilte aan in het dagprogramma. Stilte waarin de aanwezigen even rust krijgen om met hun aandacht aanwezig te zijn bij wat de bijeenkomst hun doet. De ervaring heeft geleerd dat dit kostbare momenten zijn. Als het kan, brengen we de dag door in een klooster, maar ik werk ook op locatie.

Na afloop van het gesprek en de al dan niet daaruit voortvloeiende (team)dag of een eventueel traject, krijg je van mij geen rapport om in een la te leggen. Wat zeg je? Ik zeg: je krijgt geen rapport van me. In plaats daarvan geef ik je ‘eerlijke adviezen’, in de vorm van een gesprek of hooguit enkele A4’tjes tekst. Ik noem ze eerlijk omdat ze onomwonden zijn. Ik zoek weliswaar naar woorden die jij verstaat, maar doe niet aan mooie praatjes of wollig jargon waarachter één van ons zich zou kunnen verschuilen. Kortom, mijn adviezen zijn onverdund. Je krijgt mijn visie op wat ‘werkt’ en op wat je vooral (niet meer) zou moeten doen. Of je het nu wilt horen of niet.

 

Referenties

Referenties

 

Je bent met de abdijgemeenschap van Berne opgetrokken om het zicht op morgen helder te krijgen. Je nam ons bij de hand om samen stappen voorwaarts te zetten en moeilijke vragen daarbij niet te ontlopen. Je probeert met ons het Norbertijns gezicht voor morgen te verhelderen. – abdij van Berne

Het eerste waar ik bij jou aan denk is: kritisch én rechtvaardig.
Zeer accuraat en je hebt oog (en oor ?) voor detail. – hospitality-expert

Geïnspireerd van binnenuit, bevlogen.
Zacht in de omgang en een beetje te hard voor haarzelf. – grafisch ontwerper

 -
Samenwerken?
arrow-right arrow-down arrow-left facebook twitter linkedin cross