Leiderschap: geen doel, maar gevolg

Het allergrootste misverstand over het fenomeen leiderschap. Dat het te maken heeft met het ‘aansturen’ van mensen, met zorgen dat medewerkers productief zijn, met zodanig handelen dat je winst maakt. En nog meer winst. En nog meer. Als dat inderdaad is wat je wilt – don’t call me.

 

Hoe werkt het?

Stel het loopt niet meer, in je bedrijf. Het botert niet in dat team. Binnen het MT gaan onuitgesproken ergernissen vrolijk hun eigen gang. Er woedt een ondergronds gevecht. Of nu ja, misschien gaat het al bovengronds en is het voor iedereen glashelder dat er iets moet gebeuren.

Maar ja. Wát dan?

Tijd voor communicatie. Tijd om te zeggen wat gezegd moet worden. Vooral al die dingen die je liever niet zou zeggen. Als je dat aandurft, dan kunnen we samen verder. Vanuit de milde duidelijkheid van de benedictijnse spiritualiteit kijk ik met jou naar wat er speelt.

Als je met mij in zee gaat, stel je je open voor de vragen die er werkelijk toe doen. Als (proces)begeleider en coach kijk ik mee in een team. Ik help je interne communicatie weer vlot te trekken. De dingen gaan weer stromen. Mensen gaan elkaar begrijpen, omdat ze gaan luisteren.

Wat is leiderschap?

Leiderschap is een riskant woord geworden. Het is fijn om te gebruiken, want het verkoopt prima. Vaak gaat het in seminars, cursussen en snelle, vooral heel dure trainingen over tools die je kunt inzetten om de productiviteit van je mensen te vergroten. En daarmee je winst. Of je omzet, weet ik veel. En voor je het weet betaal je tienduizenden euro voor enkele dagen, om te horen wat belemmerende gedachten zijn en hoe je keuzes moet maken en hoe je je doelen stelt. Het werkt wel, maar meestal net zo lang als de training duurt. Kort, dus. Het beklijft niet. Niet op de lange duur althans.

Veel verstandiger is het om leiderschap te verstaan zoals de benedictijnse spiritualiteit het ooit bedoelde. Om te leren de kracht van eeuwenoude wijsheid letterlijk, blijvend toe te laten in je hedendaagse leven. In je bedrijf. Als dat lukt, komt leiderschap er namelijk gratis achteraan, maar dan op de goede manier; leiderschap dat het gevolg is van innerlijk werk. Van eerlijkheid ook, ten opzichte van jezelf en je mensen. Van in waarheid durven leven en ernaar handelen. Van authentiek en eenvoudig zijn.

Dat is waarom ik overtuigd ben van de kracht van Benedictus’ Regel voor Monniken. Alles wat we nodig hebben staan erin, je moet het even alleen vertalen naar vandaag. Om precies te zijn: naar jouw situatie.

Bij die vertaalslag help ik. Daarmee help ik mensen naar een dieper bewustzijn van zichzelf, hun drijfveren, hun manier van contact maken met elkaar.

Bel gerust, dan leg ik het uit.

Wat kom ik bij je doen?

De processen waarbij ik betrokken ben beginnen met een ronde ‘naar binnen kijken’. We kijken eerst naar wat er tot nu toe al gebeurd is, wat er speelt binnen de groep mensen waar het om gaat. We gaan op zoek naar wat de vraag achter de vragen is, kijken naar waar en waarom het stokt in de onderlinge communicatie. In alle openheid gaan we het gesprek aan met elkaar. Beter gezegd: jullie gaan het gesprek aan met elkaar, ik ben erbij om jullie te helpen zien waar en waarom het vastloopt. Wat dóen jullie, onderling?

Wat is dan het verschil met teamcoaching?

Ik breng in mijn begeleiding niet alleen mijn communicatieachtergrond en ervaring als retraitebegeleider en coach en geestelijk begeleider in, maar ook twintig jaar spirituele vorming. Voor de duidelijkheid: ik ben geen kloosterling, maar leef en werk wel vanuit de benedictijnse spiritualiteit. Kan dat? Ja 🙂

Grondbegrippen als met-aandacht-luisteren, stabiliteit en gewoontevorming spelen een belangrijke rol in mijn begeleiding. En zaken als, afhankelijk van jullie situatie:

  • het ‘alles met mate’;
  • eenvoud;
  • het richten van de aandacht;
  • het ego de juiste plaats geven in het bestaan en het niet langer de route laten bepalen;
  • vrede van het hart;
  • handelen vanuit onderlinge genegenheid en saamhorigheid, en
  • zoeken naar wat bindt, in plaats van aandacht geven aan wat verdeelt.

Ook de kloosterlijke stilte is van grote kracht. Daarom breng ik altijd momenten van stilte aan in het dagprogramma. Bij de opening van de bijeenkomst bijvoorbeeld, of tijdens de koffie – afhankelijk van wat nodig is. Of een uur ‘lege tijd’ – die vaak productiever is dan een uur praten. Het is de stilte waarin tijd is om met aandacht te luisteren naar wat er binnenin je leeft en om te kunnen voelen wat de bijeenkomst je leert. Dat zijn altijd kostbare momenten. Als je wilt, zoeken we een klooster voor zo’n bijeenkomst, maar ik kom ook op locatie.

Na afloop van het gesprek en de al dan niet daaruit voortvloeiende (team)dag of een eventueel traject, krijg je van mij geen rapport om in een la te leggen. Wat zeg je? Ik zeg: je krijgt geen rapport van me. In plaats daarvan geef ik je ‘eerlijke adviezen’, in de vorm van een gesprek of hooguit enkele A4’tjes tekst. Ik noem ze eerlijk omdat ze onomwonden zijn. Ik zoek weliswaar naar woorden die jij verstaat, maar doe niet aan mooie praatjes of wollig jargon waarachter één van ons zich zou kunnen verschuilen. Kortom, mijn adviezen zijn onverdund. Je krijgt mijn visie op wat ‘werkt’ en op wat je vooral (niet meer) zou moeten doen. Of je het nu wilt horen of niet.

 

Referenties

Referenties

 

Je bent met de abdijgemeenschap van Berne opgetrokken om het zicht op morgen helder te krijgen. Je nam ons bij de hand om samen stappen voorwaarts te zetten en moeilijke vragen daarbij niet te ontlopen. Je probeert met ons het Norbertijns gezicht voor morgen te verhelderen. – abdij van Berne

Het eerste waar ik bij jou aan denk is: kritisch én rechtvaardig.
Zeer accuraat en je hebt oog (en oor ?) voor detail. – hospitality-expert die helaas anoniem moet blijven

Geïnspireerd van binnenuit, bevlogen.
Zacht in de omgang en een beetje te hard voor haarzelf. – grafisch ontwerper

 -
Samenwerken?
arrow-right arrow-down arrow-left facebook twitter linkedin cross