De Gulden Brief

Lees verder

Eindredactie van het beroemde Middeleeuwse werk van Willem van Saint-Thierry: de Gulden Brief. In nauwe samenwerking met broeder Guerric Aerden ocso, de vertaler en inleider van deze uitgave.

Je treft hierin zinnen aan als:

‘Verdeel over de afzonderlijke uren de bijpassende oefeningen overeenkomstig de regel van de gemeenschap; spirituele op de tijd van het spirituele en lichamelijke op de tijd van het lichamelijke.’

Voor de goede orde; dit werd geschreven in 1144. Dat u ’t weet.

Willem van Saint-Thierry
De Gulden Brief
Uitgeverij Ten Have. Kampen, 2005

arrow-right arrow-down arrow-left facebook twitter linkedin cross